דור המבול ונח – מה לנו ולכל זה?

דור המבול ונח – מה לכל זה ולנו?

דף לימוד זה מבוסס על המאמר "ומה לזה ולדגים?" מאת עינט קרמר ומיכל ברגמן.

כולנו מכירים את סיפור המבול שמחה את העולם, ואת נח שהציל את האנושות והחיות מכליה. לימוד זה  דף הלימוד הזה הוא הזדמנות להכיר מחדש את הסיפור ולהבין כיצד קשור נח לעולם שלנו:
באמצעות מקורות הלימוד ננסה להבין מה היה חטאם של דור המבול, מה היה מיוחד בנח שנבחר להצילם (וגם מה היה בעייתי בו, לו היה חי כיום)  ומה מקומנו בכל הסיפור, במאה ה-21.  

הצעת הנחיה:
•    חלק א- במליאה – קריאת השיר "אררט" ודיון באפשרויות השונות של חטא דור המבול.
•    חלק ב- בחברותות – לימוד ודיון בקבוצות קטנות (2-3 משתתפים):
קבוצה א-  על יחסם של בני דור המבול לסביבתם.
קבוצה ב' – על דמותו של נח – מה ניתן ללמוד ממנו.
•    אסיף – החברותות מציגות במליאה את התובנות שלהם בעקבות הלימוד.
•    קריאה משותפת לסכום –  כולנו בני נח ואפשרות לשיר.
•    המלצה מעשית שכל אחת ואחד יכולים לאמץ לחייהם כיחידים וכקהילה.

דף הלימוד

א.    פתיחה – במליאה :
קריאת השיר "אררט" של דן פגיס:  

אררט/ דן פגיס
כשכל ניצולי התיבה פרצו ליבשת
ובשמחת ערבוביה
פטפטו, שאגו, הריעו לטרף
געו לפריה ורביה
ומעל לראשם רומזת הקשת
שקץ לא יהיה עוד –
בא הקץ
על הדגים חסרי הדאגה שחיו
על חשבון האסון כספסרים גמישים;
עתה על פני אדמה מתקרשת
פרועי סנפיר נלכדו
ובפה פעור טבעו באוויר.
(לנצח אנגנך, עורכת: מלכה שקד, ת"א 2005, ע"מ 67)

שאלות לדיון:
•    איזו תמונה מצטיירת בדמיונכם עם קריאת השיר?
•    האם התמונות הללו מוכרות לכם, מאמצעי התקשורת?
•    באלגוריה להיום – מיהם ניצולי התיבה? מיהם הדגים?
•    איפה אנחנו בתמונה ?

הערה למנחה:
כדאי לנתב את הדיון במליאה ללימוד המשבר הסביבתי של ימינו, בדגש על ההקשר האנושי של המשבר.

לקבוצות שאינן מכירות את נושא מגוון המינים  ניתן להקריא במהלך הדיון את מאמרה של ד"ר יעל גבריאלי:
הידעתם כי אנו עדים כיום לאירוע ההשמדה ההמוני הגדול ביותר מאז החלו חיים על פני כדור הארץ? הידעתם כי אנחנו, כמו גם כל המין האנושי, אחראים ושותפים להתרחשותה של שואה זו? – המדובר בהכחדה של מינים רבים של בעליי חיים וצמחים; התהליך נקרא 'משבר המגוון הביולוגי' […]כיום מדענים רבים מעריכים, כי אובדן העושר הביולוגי יהיה הגורם הדומיננטי ביותר המסכן את המשך קיום האנושות – יותר מהחור באוזון, התחממות האקלים או זיהום הסביבה. הסיבות לכך רבות (למשל – פגיעה במערכות תומכות החיים של כדור הארץ , הפרת האיזון הטבעי והובלה לקריסת מערכות טבעיות, מחסור במשאבים  ועוד- ע.ק) . בקצב ההרס הנוכחי, עד סוף המאה ה-21 מחצית ממיני הצמחים ובעלי החיים כיום ייעלמו. פירושו שאנו נשאיר לצאצאינו ארץ חרבה, ענייה ואחידה מבחינה ביולוגית.
(משבר המגוון הביולוגי / ד"ר יעל גבריאלי – מתוך אתר  מט"ח)

סיכום: היכרות ומודעות למשבר הסביבתי בימינו  מאפשרות לנו לקרוא את סיפור נח והמבול מתוך הקשר אקטואלי, למשבר הסביבתי בן ימינו, הגורמים לו והדרך להתמודד עמו. בחלק השני של המפגש  נעסוק בלימוד בחברותות של  היבטים שונים של סיפור המבול בהקשר של ישראל 2010.
 
 

ב.    לימוד בחברותות – שתי קבוצות לימוד :  
הערה למנחה– במידה ומדובר במספר גדול של אנשים, מומלץ לחלק כל קבוצה לחברותות – קבוצות קטנות בנות 2-3 משתתפים.

ב (1). דור מהבול – החטא ועונשו

וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס
(ה) וַיַּרְא ה' כִּי רַבָּה רָעַת הָאָדָם בָּאָרֶץ וְכָל-יֵצֶר מַחְשְׁבֹת לִבּוֹ רַק רַע כָּל-הַיּוֹם. (ו)  וַיִּנָּחֶם ה' כִּי-עָשָׂה אֶת-הָאָדָם בָּאָרֶץ וַיִּתְעַצֵּב אֶל-לִבּוֹ […] (יא) וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס. (יב)  וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-הָאָרֶץ וְהִנֵּה נִשְׁחָתָה  כִּי-הִשְׁחִית כָּל-בָּשָׂר אֶת-דַּרְכּוֹ עַל-הָאָרֶץ. (בראשית, פרק ו)

שאלות לדיון בקבוצת הלימוד:
המבול היה אסון סביבתי שבא כעונש על חטאי בני האדם "ותמלא הארץ חמס":
•    מה, לדעתכם, היה ה"חמס" בשלו נענשו בני האדם בהרס עולמם? (הערה – השתדלו להימנע מלעלות דעות פרשניות המוכרות לכם, וחישבו כיצד אתם מפרשם את הכתוב המקראי ).
•    האם כיום בני האדם "חומסים" ?

דור המבול – מידה כנגד מידה
תנו רבנן: דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להן הקדוש ברוך הוא.
אמרו: כלום אנו צריכין [צריכים] אלא לטיפה של גשמים? יש לנו נהרות ומעינות שאנו מסתפקין מהן.
אמר הקדוש ברוך הוא: בטובה שהשפעתי להם מכעיסין אותי, בה אני דן אותן [מעניש אותם]. שנאמר: ואני הנני מביא את המבול מים.(ילקוט שמעוני, בראשית ח, רמז נח)

דור המבול בטוח בכוחו וביכולת שלו
"לַפִּיד בּוּז לְעַשְׁתּוּת שַׁאֲנָן נָכוֹן, לְמוֹעֲדֵי רָגֶל" (איוב, יב,ה)
מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח אותם [את דור המבול] ואמר להם דברים שהם קשים כלפידים והיו בוזים [מבזין] אותו.
אמרו לו [אנשי דור המבול לנח]: "זקן, תיבה זו למה?"
אמר להם [נח]: "הקדוש ברוך הוא מביא עליכם את המבול."
אמרו [אנשי דור המבול]: "מבול של מה? – אם מבול של אש, יש לנו דבר אחר ועליתה שמה. ואם [מבול] של מים הוא מביא: אם מן הארץ הוא מביא, יש לנו עששיות של ברזל שאנו מחפין בהם את הארץ. ואם מן השמים הוא מביא [מבול של גשם] יש לנו דבר ועקב שמו."(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף קח, עמוד ב)

שאלות לדיון בקבוצת הלימוד:
•    מהן מאפיין את דור המבול על-פי המדרשים?
•    מה, לדעתכם, היה חטאם של דור המבול בהקשר למדרשים?
•    מה בין דורנו לדור המבול על פי מדרשים אלו? מה ניתן ללמוד מגורלו של אותו הדור?

ב (2). איזה צדיק אתה, נח?
צדיק תמים
אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו  אֶת-הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ-נֹחַ.(בראשית, ו, ט)

נח, לא הציל אלא את עצמו
נח אמר למשה: אני גדול ממך, שניצלתי מדור המבול.
אמר לו משה: אני נתעליתי יותר ממך, אתה הצלת את עצמך, ולא היה בך כוח להציל את דורך, אבל אני הצלתי את עצמי, והצלתי את דורי כשנתחייבו כלייה בעגל [כשנגזר עליהם למות בשל חטא העגל].
מנין [למדנו שמשה הציל את בני ישראל]?
שנאמר (שמות לב): וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו.
למה הדבר דומה?
לשתי ספינות שהיו בים והיו בתוכן שני קברניטין:
אחד הציל את עצמו ולא הציל את ספינתו.
ואחד הציל את עצמו ואת ספינתו.
למי היו מקלסין [משבחים], לא לאותו שהציל את עצמו ואת ספינתו?!
כך נח, לא הציל אלא את עצמו.
אבל משה, הציל את עצמו ואת דורו.
הוי, ואת עלית על כולנה.(מדרש דברים רבה, יא, ג)

נח עובד קשה
כל אותם שנים עשר חודש שעשה נח בתיבה לא טעם טעם שינה,
 לא נח ולא בניו, שהיו זקוקין לזון את הבהמה ואת החיה והעופות,
שבשין לפילין וזכוכית לנעמה,
ויש בהמות שאוכלות בשתי שעות בלילה, ויש אוכלים לשלש.
תדע,דא"ר [אמר רבי] יוחנן: פעם אחת היה נח נותן מזון לארי והכישו והיה צולע,
שנאמר: "וַיִּשָּׁאֶר אַךְ-נֹחַ" (בראשית, ז,כג) שלא היה שלם.(מדרש תנחומא, בובר, פרשת נח סימן יד)

ומדרש אגדה (בראשית רבה): [נח] גונח וכוהה דם מטורח הבהמות והחיות.(רש"י לבראשית, ז, כג, "אך נח")

נח דואג להמשך קיומו של עולם
רבי לוי אמר: הכניס עמו [נח לתיבה] זמורות לנטיעות, יחורים לתאנים, גרופית לזיתים.
(בראשית רבה, נח, יד, א)

שאלות לדיון בקבוצת הלימוד:
•    עם אלו מבין המקורות על נח אתם מזדהים ביותר, מדוע?
•    מהי התכונה החיובית ביותר, בעינכם, שעולה מהמקורות על נח? מהי התכונה השלילית ביותר?
•    נסו לבנות "פרופיל" של נח, לו היה חי בימינו.

ג.    אסיף במליאה:

כל קבוצה משתפת בלימוד שלה:
•    מה היה נושא הלימוד שלכם?
•    האם תוכלו לשתף את המליאה במקור אחד שנראה לכם חשוב ומעניין במיוחד?
•    אלו תובנות עלו בכם בעקבות הלימוד?
•    כיצד, אם בכלל, יכולים המקורות הללו לסייע לנו בהתמודדות עם המשבר הסביבתי של זמננו?

הערה למנחה– מאחר וכל קבוצה למדה מקורות שונים, כדאי לשים דגש על-כך שנציגי קבוצות הלימוד יתארו באופן ברור את נושא הלימוד, מקור אחד ותובנות רלבאנטיות לימינו.

ד. סיכום – לפנינו המבול
העולם שטבע באסון הסביבתי של המבול שונה מהעולם שלנו. אך, אי אפשר להתעלם מקווים דומים הן בהתנהלות האנושית והן בתוצאותיה ההרסניות לסביבה.
אל מול המשבר הסביבתי עולה בפנינו דמותו של נח , שהציל את משפחתו ואת בעלי החיים והצמחים, אך לא היה מסוגל להציל את האנושות. נח התמקד בהצלת בעלי החיים – נח היה איש סביבה מצוין, שלא מאמין בבני אדם.
נח נמנע מלהביט באסון האנושי והתמקד באסון הסביבתי. אנו בימינו נמנעים מלהביט באסון הסביבתי ואיננו קושרים אותו לחיינו היומיומיים. לפנינו המבול ואין אנו רשאים להיבטל מלעצור זאת.
דאגה להמשך קיומו של עולם הוא מילוי אחרי יעוד שנתן אלוהים לאדם – "לעבדה ולשמרה" – לשמור על העולם. שמירת העולם כוללת בתוכה שמירה על חיי בני האדם ודאגה לגורלם – זוהי חלק ממורשת מפוארת של מצוות שכולן בכלל "ואהבת לרעך כמוך".  

לשיר ביחד – 

אִלּוּ פִינוּ מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם
אִלּוּ פִינוּ מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם,
וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה כֲּהַמוֹן גַּלָּיו,
וְשִׂפְתוֹתֵינוּ שֶׁבַח כְּמֶרְחֲבֵי רָקִיעַ,
וְעֵינֵינוּ מְאִירוֹת כַּשֶׁמֶשׁ וְכַיָּרֵחַ,
וְיָדֵינוּ פְרוּשׂוֹת כְּנִשְׂרֵי שָׁמַיִם,
וְרַגְלֵינוּ קַלּוֹת כָּאַיָּלוֹת –
אֵין אֲנַחְנוּ מַסְפִּיקִים לְהוֹדוֹת לְךָ ,
ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ .
(מתוך ההגדה)

את המנגינה אפשר לשמוע כאן

•    ומה עושים? –  
המלצה – מומלץ לסיים את הלימוד בהצעה קונקרטית לפעילות אישית, משפחתית וקהילתית למען הסביבה.

למשל – "אם אין אני לי מי לי"