דפי לימוד
משמריות- מחוייבות לבריאה, פליאה והתבוננות, בל תשחית ופסולת, נושאים סביבתיים