האור הגנוז מתגלה במעשים

אמר רבי אליעזר:
אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון – אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו.
כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובודר הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים – עמד וגנזו מהם.
ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא.
(בראשית רבה ג)

שאלו חסידים: היכן גנזו?
השיבו: בתורה.
שאלו: אם כן, כלום לא ימצאו צדיקים משהו מן האור הגנוז כשהם לומדים תורה?
השיבו: ימצאו וימצאו.
שאלו: אם כן, מה יעשו צדיקים כשימצאו משהו מן האור הגנוז כשהם לומדים תורה?
השיבו: יגלוהו באורח חייהם.

האור הגנוז, מרטין בובר, הוצאת שוקן, עמ’ 5