הכנה לשמיטה בבית ובגינות הפרטיות

נאמר בתורה (פרשת בהר, ספר ויקרא פרק כ”ה) “…דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה’. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה’. שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ….”

זה אחד המקורות העיקריים בתורה בו העם היהודי מצווה על מצוות שמיטה הנוהגת בחקלאות בארץ ישראל אחת לשבע שנים. 

במה השמיטה קשורה אלי? שואל את עצמו כל אדם, איני חקלאי מה זה נוגע לי ?! 

ובכן, מצוות השמיטה חלה ונוגעת כמעט לכל אדם. כל בעל גינה, מגדל עציצים בביתו או בחצרו, על אדן החלון או על גג ביתו – מצוות השמיטה נוגעת ישירות גם אליו. 

ובנוסף מצוות השמיטה חלה גם על ענף הגינון הפרטי והציבורי ועל כל העוסקים בו. כלומר, אני גר בעיר בה יש גינון ציבורי באופן עקיף אני קשור לשמיטה. האם השמיטה תישמר בגינון הציבורי? זה קשור אלי כי הרי אני אזרח העיר ומשלם מיסים לרשות. 

ועוד קשר, אני קונה פירות וירקות לביתי. מה מקורם של הפירות. האם הם משטחים חקלאיים בהם שמרו שמיטה וחלה על הפירות קדושת שביעית? האם הם מחקלאים שגדלו בהיתר מכירה ואין בהם קדושת שביעית?  האם הם מחלקות של אוצר בית דין ? האם הם מגידולי גוי או ייבוא מחו”ל? כמובן שזה קשור אלי ונוגע אלי והחלטות שאני עושה בביתי ובמה שעולה על שולחני בנושאים אלו ישפיעו על עידוד שמירת השמיטה בארץ.

בעבר עם ישראל היה כולו עם חקלאי שעסק בעבודת האדמה ומצוות השמיטה נגעה לכולם. לאחר שנות הגלות הארכות כאשר רובו של העם מנותק מהארץ התנתקנו מהמצוות התלויות בארץ וממצוות השמיטה. עם החזרה לארץ רק מיעוט קטן עוסק בחקלאות ורובנו המוחלט כ-97% מהעם גר בעיר או בהתיישבות כפרית אך אינו עוסק בחקלאות. אסור לנו לאבד את הערך של מצווה יפה זו ולהפוך אותה רק להלכות כשרות מה מותר ומה אסור לקנות. 

מצוות השמיטה הינה מצווה סוציאלית שנועדה לתת מנוחה לקרקע ולעובד האדמה. המצווה אומרת לנו שש שנים אתה רץ בשנה השביעית תרגיע תשמוט, תשחרר את המתח והלחץ ותחזק דברים אחרים בחייך. 

אנו קוראים לציבור הרחב להתחבר למצווה חשובה זו . כל אדם שיש לו גינה פרטית, או שהנו מגדל צמחים באדנית או על גג ביתו מצווה ומוזמן לשמור על השמיטה. להכיר את העקרונות וההלכות הנוגעות למצווה. 

ומשהו לנשמה, שנת השמיטה פותחת לכולנו חלון הזדמנויות להשקיע בדברים נוספים. בהשתלמות מקצועית, בשיקום הדומם ומתקני הגן, לשידרוג הגן לגן חסכני במים, ובתכנון והתארגנות לשנה שלאחר השמיטה. שש שנים אנו רצים, שנת השמיטה מאפשרת עצירת המירוץ, לימוד, מחשבה, שיקול דעת והתמלאות בכוחות רעננים לשנה חדשה. מדוע שנת שבתון מגיע רק למורים ולחוקרים? גם הגננים והעם רוצים שנת שבתון.  לפחות חלקית.  

אנו קוראים לציבור להצטרף ולהכיר את מצוות השמיטה ולשמור שמיטה. בדפון זה מוסברים עיקרי המצווה., הסברים מפורטים לגבי מה מותר ואסור לעשות בשמיטה ניתן למצוא באתר שה”מ: www.shaham.moag.gov.il  ובאתר המשרד לענייני דתות.

ניתן להוריד מאתר האינטרנט דפון הכנה לשמיטה ומדריך לטיפול בגן הנוי בשנת השמיטה.

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_agriculture_and_rural_development/govil-landing-page

בכל שאלה מומלץ לפנות לייעוץ הילכתי של ועדת השמיטה ושל הרב המקומי  בכל רשות ויישוב.

בתקווה לשנת שמיטה מעשית ורעיונית,

ישראל גלון , מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח ופקיד היערות