מקורות
חז"ל

מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמישים אמה…