הרחקת מטרד הריח

מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמישים אמה…