מקורות
הלכות שכנים, נושאים סביבתיים
חז"ל

מרחיקין את השובך מן העיר חמישים אמה. ולא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח