מקורות
מפסח עד שבועות
חז"ל

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח) – רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה;

 

(בראשית רבה כד, ז)