נושאים
מפסח עד שבועות
סוגי תוכן
מקורות

ואהבת לרעך כמוך

מקור
חז"ל
מחבר
התוכן

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח) – רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה;

 

(בראשית רבה כד, ז)