מקורות
הלכות שכנים, נושאים סביבתיים
תנ"ך

ואהבת לרעך כמוך