מקורות
פרשת נח
תנ"ך

וַיָּחֶל נֹחַ אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם:

 

רש"י לבראשית פרק ט', פסוק כ:
ויטע כרם: כשנכנס לתיבה הכניס עמו זמורות ויחורי תאנים: