חג האסיף

בחג האסיף, אשר אז נשלם כמעט קציר השנה עם תבואת זרעך, ופרי הקציר והבציר מלאו אסמיך, גורנך ויקבך ויש לך די והותר לכלכלת ביתך וכל אשר לך. אתה שלו ושקט, שמח ובטוח, כי לא תדע כל מחסור בחורף הבא ואכלת ושבעת רוב דגן ותירוש…למען דעת: אם עשיר הנך, איש ישראל, כי לא העושר לא הרכוש ,לא מקנה וקניין ואחוזת נחלה, לא מעשה אנוש ותחבולותיו, אשר עליהם יתגאה האדם, לא המה יבטיחו ויחזיקו את החיים.רק ה’ הוא לבדו המכלכל חיים ומחזיק את קיומם. הסוכה תאלפך דעת, לגמור אומר ולהסיר ממך את הרחבת החיים עד למותרות ולמנוע מלפנק את נפשך ונפשות בני ביתך ללא הועיל, לשחרר את נפשך מחבלי שווא, מחבלי העושר ותענוגות החיים.

רש”ר הירש, חורב, עמ’ 198