טיהור שופכין

טיהור שופכין

למצוות “ויתד תהיה לך על אזנך” שבפרשתנו, ארבעה עקרונות: א. חובת שמירת ניקיון הסביבה; ב. תחולת חובה זו גם במצבי דחק כמלחמה ובמסגרות ארעי כמחנה; ג. העדפת פתרון עצמאי יחידני על פני פתרון ציבורי כללי; ד. בחירה בפתרון ללא בזבוז משאבי טבע (דוגמת מים) לצורך השגת המטרה.
 
לנוכח הפתרון שמשרטטת התורה, מבהיר הרמב”ן בפרושו, כי צואת האדם אינה טומאה, אלא היסח-דעת מאוס שיש להעלימו מעיננו “בעת התפילה ובהיות הלב דבק בשם הנכבד, מפני שהדברים הנמאסים יולידו גנאי בנפש וישבשו כוונת-הלב הטהור, וכאשר נעלמה מעין רואה אין רע”. (וכמובן אך לא ע”י סילוקו לשטח הזולת או לרשות-הרבים…).
 
ארבעה עקרונות אלה, יכולים וראויים להנחותינו בטיפול במוצאותינו, אך לא רק בכך!
 
הטיפול במוצאות המקובל כיום, המבוסס על שטיפתם בכמות גדולה מאד של מים, והרחקתם למרחב אנושי משותף (ים, מט”ש – מרכז טיפול בשפכים, נחלים), הוא פתרון שהתפתח בתרבויות שפע שלא נתנו דעתן על הזולת – לא בהווה ולא בעתיד: ראשיתו בבתי הכיסא הציבוריים שב”פוליס” הרומאית (דוגמת זה שנמצא בקיסריה ובבית-שאן), ואחריתו בתרבות המערב עתירת המשאבים של אירופה ואמריקה. לטיפול זה שני חסרונות חמורים: א. בזבוז כמויות מים אדירות: כ-9 ליטר בכל הזדמנות, ובסה”כ – כ-35% מצריכת המים הביתית. ב. העברת הזיהום ממקום למקום, ולא פתרונו או נטרולו.
 
לעומת פתרון זה, קיימים כיום פתרונות בגישות שונות הנמנעים מחסרונות אלה:
1. מערכות טיהור ביתיות – ניתנות להתקנה בכל בית!, אך הן מסוגלות לטהר את כלל השפכים של הבית (גם כשגרים בו 10 נפשות ומעלה), ולהביאן לטיהור מלא המאפשר כל שימוש (למעט שתייה). עלות התקנתן מתקזז בירידה משמעותית של צריכת המים הביתית. דוגמאות למערכות כאלה ישנן באתר:hametaher.co.il.
2. שירותי קומפוסט – ניתנים להתקנה בכל בית ומשרד, ובאותה המידה אף באתרים זמניים כמחנות צבא, מחנות קיץ, אירועי שטח, שמחות ב’חיק הטבע’ וכו’. יתרונם הגדול למחנות ואירועי-שטח הוא חוסר תלותם במים וביוב. עוד על התקנה והשכרה שלהם באתר:ecotoilet.co.il.
 
הטיפול במשק-הבית
גם את משק-הבית הפרטי והציבורי (בתי-כנסת, קהילות, יישובים) ראוי לנהל ע”פ 4 העקרונות שהזכרנו. ניתן וראוי שנאמץ שלושה קווי-פעולה מרכזיים:
א. הפרדת הזבל לשלוש קטגוריות: 1. “מיועד למחזור” (בקבוקי-זכוכית/פלסטיק, קרטונים, נייר ועוד); 2. “מיועד לקומפוסטציה” (זבל-אורגני: שאריות-אוכל וכו’. קומפוסטר בייתי ניתן לבנות בשעה-שעתיים עבודה, ולתפעל בקלות בכל בית-פרטי או משותף. הוראות לבנייה באתר:homeaid.co.il).
ב. צמצום השימוש בכלים חד-פעמיים, ובמידת הצורך העדפת כלים  חד-פעמיים מתכלים, דוגמת כלי-נייר וקרטון או כלי עץ (שהם גם יפים ו”סטייליסטיים” מאד), דוגמת אלו שנמצאים באתרים: ecoplates.co.il; ו- ecojo.co.il. בשום-אופן לא קלקר!!
ג. צמצום ושימוש חוזר באריזות, העדפת אריזות גדולות וחסכוניות.

_________________________________________________________

לתגובות: שלמה אילן, [email protected]
פורסם לראשונה בעלון ‘שבת בשבתו‘ גיליון 1288: כי תצא  ט’ באלול תשס”ט 26/08/2009
דעת המקום