דפי לימוד
בל תשחית ופסולת, נושאים סביבתיים, גשם ומים, שנת שמיטה, שבת, ט"ו בשבט, משמריות- מחוייבות לבריאה, פליאה והתבוננות