דפי לימוד
משמריות- מחוייבות לבריאה, פליאה והתבוננות, צער בעלי חיים, שימור מגוון ביולוגי