למה תשחיתני?

פירוש האברבנאל: אמרו “ואותו לא תכרות כי האדם עץ השדה”.

רוצה לומר: ועוד, שהמלחמה אין ראוי שתעשה לעצים רק לאנשים, כי אין ראוי לגיבור שיתעצם להלחם נגד החלש. וזהו: “ואותו לא תכרות”, שהוא עץ ואין לו ידים להלחם.

רש”י על “כי האדם עץ השדה”: רוצה לומר: הרי משמש בלשון דילמא- שמא האדם עץ השדה, להכנס בתוך המצור מפניך. להתייסר ביסורי רעב וצמא כאנשי העיר? למה תשחיתני?

פירוש רש”י ודון יצחק אברבנאל על דברים כ יט