מקורות
משמריות- מחוייבות לבריאה
חכמי ימי הביניים

…וטעם לעבדה להשקות הגן. ולשמרה מכל החיות שלא יכנסו שם ויטנפוהו…