לעבדה ולשמרה

פס' טו: "ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה":

פירוש הרש"ר הירש ד"ה ויניחהו:

ה"עבודה" וה"שמירה" האמורות כאן אינן מתייחסות רק לעבודת הקרקע; אלא הן כוללות את כל התנהגותו המוסרית של האדם, במעשהו ובמחדלו.