לעבדה ולשמרה

ויניחהו- נתן לו מצות שבת כד”א וינח ביום השביעי.
לעבדה- ששת ימים תעבוד.
ולשמרה- שמור את יום השבת לקדשו.

 

(נתיבות שלום, ר’ שלום נח ברזובסקי, נתיבות נועם שבת עמ’ סט)