מקורות
נושאים סביבתיים, הלכות שכנים
תנ"ך

לפני עיוור לא תיתן מכשול