מקורות
תרבות הצריכה, לא תחמוד
חז"ל

רבי אליעזר הקפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם.