מקורות
חגי תשרי, נושאים סביבתיים
חז"ל

וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים.