מקורות
שבת
חכמי ימי הביניים

דבר אחר מה היה העולם חסר, מנוחה. באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה