מרבין בשמחה

כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך שנכנס אדר מרבין בשמחה

תענית, כ”ט