עשיה
פליאה והתבוננות, מפסח עד שבועות, משמריות- מחוייבות לבריאה