מקורות
מפסח עד שבועות, משמריות- מחוייבות לבריאה
תנ"ך

בראשית א, כז':

ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם.