מאמרים, מאמרי יסוד
שנת שמיטה, שבת, בתי כנסת וקהילות, בל תשחית ופסולת