תיקון עצמי=תיקון הסביבה

רבי לוי יצחק מברדיצ’ב היה אומר: “כשראיתי כי אין בני עירי נשמעים לי,
התחלתי לפשפש במעשי.

שבתי וראיתי שאף בני ביתי אינם מכבדים אותי.

הוספתי וחקרתי והשם יתברך האיר את עיני להבין, כי בי תלוי החטא, מאחר
שאני בעצמי איני מתנהג כשורה.

השתדלתי לתקן את עצמי. כיוון שראו בני ביתי כך, התחילו מצייתים לי
וממילא גם אנשי עירי חזרו בהם ממריים ולא היו מסרבים עוד לקבל את דעתי.