מקורות
פורים
חז"ל

אמרה לו [=אשתו]: קומיס איסטבלאטי [=ממונה על אורוות הסוסים] של בית אבא היית, והיית למוד [=רגיל] להיות מכניס לפניך נשים זונות ערומות, ועכשיו שנכנסת למלכות לא חזרת מקלקולך? רמזתו – ולא נרמז. עקצתו – ולא נעקץ.
(אסתר רבה ג, יד)