מקורות
משמריות- מחוייבות לבריאה
חז"ל

למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי