אחריות האדם לעולם

אוניברסליות

שכבה צעירה

הרציונאל: 

האם לאדם יש אחריות על שימור העולם? 

מאז בריאת העולם, נאמר לאדם בגן העדן- ‘לעבדה ולשמרה’. מהי אותה עבודה ומהי אותה שמירה? הדבר משתנה לאורך הדורות. כאשר- העבודה היא פיתוח העולם- על ידי שימוש במשאבים הקיימים בכדור הארץ. לעיתים תכופות, האדם מתמקד ב’לעבדה’ – בפיתוח העולם גם על חשבון איכות הסביבה ופגיעה חמורה באדם, בחי, בצומח ובמשאבים לדורות הבאים. האדם פחות עסוק ב’לשמרה’. היום המצב בכדור הארץ בהרבה תחומים הוא קריטי. עם התפתחות התעשייה, גידול באוכלוסיית העולם, תרבות הצריכה שגוברת – האדם משתמש ביותר משאבים ממה שיש לכדור הארץ לתת. האדם מייצר יותר פסולת ממה שכדור הארץ יכול להכיל. דברים אלו גורמים להתחממות כדור הארץ, פגיעה במגוון מינים, מדבור ועוני באזורים מוחלשים, זיהום אוויר, מים קרקע ועוד…  

אנחנו נמצאים בתקופה בה למעשים שלנו יש השפעה ישירה על הסביבה. זה הזמן לעשות חשבון נפש איפה גם אני ואתם יכולים להשתפר. 

בשיעור זה נעבור מהלך המלמד אותנו- שהאדם מקבל המון מהטבע, והקיום של האדם תלוי באיכות הסביבה. ומאידך האדם מחזיר לטבע בעיקר פסולת וזיהום. נלמד שלאדם יש אחריות על המעשים שלו- וכשהוא פוגע בסביבה אין הוא פוגע רק בעצמו (משל התיבה) אלא בעולם כולו. 

המטרות:

• התלמידים יפנימו כי קיום העולם ושמירה על הסביבה היא חיונית, ובעלת ערך דתי. 

• התלמידים יבינו כי לאדם יש אחריות לשמירה על הסביבה וקיום העולם.

מבנה השיעור

• פתיחה: דיון (מליאה)

• שלב א’: משל התיבה (מליאה)

• שלב ב’: משחק בלונים (עבודה אישית)

• סיום: סיכום ומשימה לסיום (מליאה)

ההכנות הנדרשות  

• טוש מחיק ללוח

• יש להצטייד בבלונים, 3 בלונים לכל תלמיד.

• ביגוד להצגה (משל התיבה)

מהלך השיעור:

פתיחה – דיון (מליאה):

ננהל דיון בשאלה: מה אנחנו מקבלים מהטבע?  ומה אנחנו נותנים לטבע? על המורה לאסוף את התשובות ולרשום על הלוח. 

מה אנחנו מקבלים מהטבע? הכל- אוויר, מים, מזון, פריחה, חומרי גלם, בעלי חיים, מדע, רפואה…. אין סוף! האדם לא יכול להתקיים ללא דברים חיוניים אלו. 

מה אנחנו נותנים לטבע? הרבה פעמים אנחנו בעיקר לוקחים. ונותנים לטבע: פסולת ומזהמים במקום נוף וחוף, כבישים ובתים במקום שטחים פתוחים, רעש והמולה במקום שקט ושלווה. והרשימה עוד ארוכה. 

סיכום חלק זה: העולם שקיבלנו מאת הקב”ה הוא עולם שלם, מתוקן, יפה (מזכיר את ברכת האילנות- ” ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהם בני אדם..” אך הקלקולים שאנחנו חווים בעולם- הם מעשי ידי אדם… 

ב. משל התיבה (מליאה):

מעשה בחבורה שהיו יושבים בספינה. לקח אחד מהם מקדחה והתחיל לקדוח חור תחתיו. אמרו לו חבריו: 

מה אתה יושב ועושה? אמר להם: מה אכפת לכם? אני קודח רק מתחתיי. אמרו לו: המים עולים ומציפים את כולנו. כולנו באותה ספינה! 

(על פי המדרש ויקרא רבה ד)

הערה: ניתן ל’הוסיף’ למדרש צבע ולהאריך את הכתוב והתיאורים. ניתן אף להציג אותו יחד עם התלמידים.

סיכום חלק זה: הספינה נמשלת לכדור הארץ. החבורה הם כלל תושבי כדור הארץ. כשאדם ‘קודח’ בביתו, בחצר האחורית שלו- אין הוא ‘פוגע’ רק בעצמו. הוא בעצם פוגם בעולם כולו. למעשים של האדם יש השפעה על כלל האנושות.  בנוסף, אנו למדים כי הסוגיה הסביבתית היא סוגיה אוניברסלית. האחריות על העולם היא של כל אדם באשר הוא אדם, ועל אחת כמה וכמה מישראל.

ג. משחק בלונים (עבודה אישית):

סבב א: כל תלמיד מקבל בלון. המשימה:  לנפח את הבלון שיהיה הכי הכי הכי גדול.  התוצאה: עשרות בלונים שהתפוצצו…  

סבב ב: כל תלמיד מקבל בלון. המשימה: לנפח את הבלון עד המקסימום- בלי שיתפוצץ… 

סיכום חלק זה: הבלון נמשל כאן לכדור הארץ- אותו אנחנו רוצים לפתח ולהאדיר, לבנות ולשכלל… אך לעיתים אנחנו לא שמים לב מתי הגבול… ובום טראח- פגענו בכדור..  

יותר קשה ללמוד לנפח את הבלון- ולשמור עליו שלם. אבל זו האחריות של האדם. ללמוד לחיות בעולם באופן ששומר עליו ולא פוגע בו. 

כיצד ניתן לחיות באופן זה? דוגמא לכך נלמד בשיעור הבא, בו נראה איך דרך יום השבת אנחנו מקבלים כלים לשמור על האיזון בין השימור והפיתוח.

ד. סיכום השיעור והנושא הפותח את המערך השיעורים:

בשיעור זה למדנו שאנחנו מקבלים הרבה מהסביבה. הקיום של האדם תלוי באיכות הסביבה- באיכות האוויר, איכות המים, שטחי קרקע לחקלאות, לאנרגיה ועוד… אנו לא תמיד שמים לב שהעולם שלנו פגיע.. ממש כמו הבלון.  ולמעשים של האדם בעולם- יש השפעה- חיובית או חס ושלום- שלילית.. 

המדרש בקהלת רבה ז, יג – על האדם בגן עדן אומר כך: 

בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: 

ראה, מעשי כמה נאים ומשובחים הם! 

וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי. 

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, 

שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.

המדרש מלמד את האדם, שיש לו אחריות על המשך קיום העולם – להעביר עולם מלא כל טוב- לפחות כפי שהוא קיבל לבאים אחריו. 

במסגרת השיעורים הבאים אנחנו נקבל כלים לשמור על העולם שקיבלנו מתנה.

בשיעור זה דנו בהיבטים כלליים-אוניברסלים.

בשיעור הבא, נלמד על יום השבת כיום סביבתי- היבטיים לאומיים

בשיעור האחרון נלמד על בל תשחית ופסולת- כאן יש לנו עבודה אישית-פרטית ומשפחתית לצמצום הפסולת ושמירה על הסביבה. 

ה. משימה לסיום:

לכל תלמיד יש בלון שלם ויפה מהמשימה הקודמת. המורה יחלק טושים צבעוניים לכל התלמידים 

בהם הם יציירו את העולם שהם רוצים להעביר הלאה לדורות הבאים.