אין מי שיתקן אחריך

בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו:
ראה, מעשי כמה נאים ומשובחים הם!
וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי.
תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,
שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.

קהלת רבה ז’, י”ג