איסור חרישה בשור ובחמור

לֹא תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמֹר יַחְדָּו:

דברים, כב, י