אם יוצאים מגיעים למקומות מופלאים

משך הפעילות : כשעה וחצי 

ניתן להוסיף פעילות יצירתית של כתיבת “תפילת דרך קבוצותית” – עוד 45 דקות. 

מיקום: יציאה לטיול ארוך ומשמעותי (במקרה שלנו, מסע של יומיים, מיד אחרי פעילות זריחה) 

פתיחה במליאה – 

אפשרות א: מקריאים בסגנון של שעת סיפור את הטקסט של ד”ר סוס  – 

“אם יוצאים מגיעים למקומות מופלאים”  (מצורף) . 

אפשרות ב:  מתחילים באיסוף מהחניכים את של דברים מיוחדים שקרו להם “בדרך” (ניתן להעזר בתשובה לשאלונים שמילאו למחנה)  – מבקשים מכל חניך לשתף את זה שלידו בחוייה משמעותית שקרתה להם בטיול, או בשעה שהיו בדרך/בטבע. אוספים כמה תשובות ושואלים שאלות מכוונות – מה הפך את החוויה למיוחדת? האם זה קשור לזה שזה קרה בטבע? בדרך? מה מיוחד בדרך שקורים בו דברים משמעותיים?

(ניתן להשתמש בתשובות שהחניכים ענו בשאלון הקבלה למחנה) . 

הנחייה ללימוד בחברותות

ראינו שבאופן אישי “אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים” – היהדות היא דת שצמחה ב”דרך” , מאורעות משמעותיים קרו בדרך, וואפילו התורה ניתנה לנו “בדרך” ממצרים לישראל.

בחברותות נחלק לעצמנו טקסטים המתארים נקודות מפתח בדרך שלנו כעם, כל זוג יקבל טקסט אחר – המתאר מסע משמעותי בחיינו כעם. (מצורף)

אנחנו מציעים ללמוד את הטקסטים בדרך ה”יהודית” שקיבלה את ראשי התיבות “פרדס” –  פשט (מה כתוב כאן) , רמז (מה אני מבין מזה) , דרש (מה תפיסת העולם המתוארת כאן)  וסוד (…) . כדאי להתעמק בשאלות כגון – מה המשמעות של הטבע/הדרך בטקסט? מה היא מלמדת? למה הולכים בה? מה מעניין שם? מה אנחנו לומדים על עצמנו?

אסיף במליאה 

כל חברותא מספרת מסר אחד שיש לה לשתף מהמסע עליו קראה. 

סיכום – היהדות היא דת שקורית בדרך. היא מתחילה במסע של אברהם שיוצא מהמקום שלו, ממשיכה ביציאת מצרים.. הדרך משקפת לנו את מסע החיים כיחיד וכעם. 

חכמינו תיקנו בעבר את “תפילת הדרך” שנועדה ללוות ולחזק אותנו בדרכנו, וכן, גם להזכיר לנו את היעד. 

אפשר להשמיעאת תפילת הדרך בגרסה של שי צברי/ שלמה גרוניך/עשב בר. 

יהי רצון מלפניך ה’

אלוהינו ואלהי אבותינו,

שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום

ותדריכנו לשלום

ותגיענו למחוז חפצנו

לחיים ולשמחה ולשלום

ותחזירנו לביתנו בשלום

ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך

ומכל מיני פורענויות

המתרגשות לעולם,

ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו,

ותתננו לחן לחסד ולרחמים

בעיניך ובעיני כל רואינו,

ותשמע קל תחנונינו,

כי אל שומע תפילה ותחנון אתה.

ברוך אתה ה’ שומע תפילה

גם אנחנו כקבוצה יוצאים לדרך. בואו נחשוב יחד מה אנחנו מאחלים לעצמנו , במה אנחנו מברכים את דרכנו.. עושים סבב – כל חניך אומר “מילה” אחת שהוא מאחל לקבוצה לקראת היציאה לדרך.  

ניתן להקריא את “תפילת הדרך” /עינט קרמר

מקורות נוספים להעשרה

 בהצלחה !

המערך פותח למחנה משותף של טבע עברי והחברה להגנת הטבע “בין שמים וארץ”