אם קלקלת אין מי שיתקן אחריך

מערך שיעור לבית ספר יסודי לקראת ט”ו בשבט ואחריות האדם בעולם, באדיבות ממ”ד כפר אדומים.