אנן בחביבותא תליא

אנן בחביבותא תליא- תרגום: חבורתנו תלויה בגורם אחד: אהבת חברים.

זהר אדרא רבא נשא קכ”ח