ארץ זית שמן

מאמר זה בוחן את משמעותם של עצי הזית ותוצריהם בתרבות הישראלית, תוך הדגשת השימושים ההיסטוריים, התרבותיים והמעשיים שלהם. המאמר מסביר את שיטות הפקת שמן הזית ומעמדו המיוחד בספרות המקראית והתלמודית. כמו כן, מתואר תפקיד שמן הזית בטקסים דתיים, חשיבותו בכלכלות עתיקות ונוכחותו הסמלית בסמל צה”ל. המאמר מתאים למי שמתעניין בהיסטוריה התרבותית של הזית והשפעתו המתמשכת על החברה הישראלית.

לקריאה נוספת: ארץ זית שמן