בארבעה פרקים העולם נידון

בארבעה פרקים העולם נידון:

בפסח על התבואה,

עצרת על פירות האילן,

בחג נידונים על המים,

בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון.

משנה, מסכת ראש השנה, פרק א משנה ב