ברכה על מים

ברוך אתה ה’ א-לוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו

סידור אשכנז, ברכות, ברכת הנהנין, אכילה, ברכות ראשונות ז׳