ברכת האילנות

מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע