האכלת בעלי-חיים שברשותו לפני סעודתו

האכלת בעלי-חיים שברשותו לפני סעודתו

שאלה:

האם כל מי שמחזיק ברשותו בעלי-חיים מחויב להאכילם קודם סעודתו?

תשובה קצרה:

א. אסור לאדם מישראל לאכול לפני שהוא מאכיל או דואג שבעלי החיים שברשותו, כגון; הבהמות, החיות, העופות והדגים יקבלו את מזונם.

ב. איסור זה קיים דווקא כשמדובר בבעלי חיים שאינם מסתדרים בכוחות עצמם, ובעליהם מביאים להם לאכול. אולם בעלי-חיים שדרכם להביא את מזונותיהם בכוחות עצמם; כגון: כלבים (במקרים בהם יש לאדם היתר הלכתי לגדל כלב בתוך ביתו) או חתולים, ואין דרכם של הבעלים לדאוג למזונותיהם באופן שוטף; אין חובה גמורה להאכילם לפני סעודתו – אך מן הראוי לנהוג כן.  

ג. חובה זו אינה בכל שלוש הארוחות שאדם רגיל לאכול ביום; אלא די בכך שהוא הקדים לתת לבעלי חיים את מנת מזונם בזמן שהם רגילים לקבל את מזונותיהם.

_______________________________________________________

מתוך תורת הארץ, מאמרי הלכה והגות , תורת הסביבה והקיימות. בהוצאת מכון התורה והארץ.