המחזת- העלאת ביכורים

הצעה להמחזת העלאת בכורים- פעילות לילדים- מתוך אתר דעת

http://www.daat.ac.il/daat/toshba/hodesh/bicurim2.htm