הנחיות סביבתיות ללג בעומר

עושים מדורה? מערך שיעור איך להפחית את הנזק לסביבה…

https://www.teva.org.il/news/tracks/7644