ואהבת לרעך כמוך

“ואהבת לרעך כמוך” (ויקרא יט, יח) – רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה;

בראשית רבה כד, ז