וידוי – בין אדם לסביבה

וידוי סביבתי

אפפנו- את עולמנו בערפל, עשן, ופיח.

בזבזנו- אוצרות טבע שקיבלנו בפיקדון.

גזלנו- נופים של מרחבי רקיע בבנייה מכוערת.

דלדלנו- את עושר הבריאה.

הפרנו- את ברית האיזון בין האדם לטבע.

ויתרנו- על איכות חיים ראוייה לילדינו.

זיהמנו- ימים, נהרות, ואגמים ברעל חמדותינו.

חוררנו- את מעטפת האוזון החובקת את עולמנו.

טימאנו- מקורות מים חיים במי שפכינו.

יצרנו- הררי אשפה וזבל בחלל, במדבר, ובחצרותינו.

כרתנו- יערות העד תמורת רווח קצר מועד.

לכלכנו- אתרי טבע ונוף, חופים, נתיבות ופסגות.

משכנו- את עתיד העולם מתוך אדישות וחוסר חזון.

ניצלנו- ולא מיחזרנו את מתנות הטבע באנוכיותו.

סיכנו- את קיום עולמנו בכורים ובקרינה.

עקרנו- ציפורים ממחוזות קינון וממסלולי נדידתן.

פצענו- מדרוני הרים במחצבות אבן.

צדנו- ברוע לב חיות ובעלי כנף שנעלמו מעולמנו.

קטלנו- פרחי בר, והם אבדו ואינם.

רמסנו- ברגל רמה שדה, וניר, ואחו.

שרפנו-עצי יער על מזבח שנאתנו.

תיעשנו- במחיר איכות אוויר, ים ויבשה