וירדו בדגת הים

ורדו בדגת הים אמר רבי חנינא אם זכה ‘ורדו’ ואם לאו ירדו. אמר רבי יעקב דכפר חנין את שהוא ‘בצלמנו כדמותנו’ ‘ורדו’ את שאינו בצלמנו כדמותנו’ ירדו.

בראשית רבה ח’ יב