ועשית כל מלאכתך

ועשית כל מלאכתך – כשתבא שבת, יהא בעיניך כאלו מלאכתך עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה:

רש”י על שמות פרק כ פסוק ח