חברותא לסוכות – בסימן מים

הדס ילינק בדף מקורות “בחג נידונין על המים” – על הקשר של חג הסוכות למים. התפילה על הגשמים.