חג הפסח- חג האביב

ניסן – ראש חודשים, החודש הראשון לפי מניין השנה בתורה, חודש האביב, על שם הבשלת שיבולי השעורים, חודש הגאולה, החודש שבו היו בני ישראל משועבדים במצרים ונגאלו. ניסן הוא שם בבלי, אך לשם ניסן ניתן גם הפירוש ניצן על שם האביב, כפי שמייחסים לו: ”עת האביב הגיע, הניצנים נראו בארץ”.

http://www.akatar.com/15_ORpes.htm