חוברת למידה לטו בשבט

אסופת חומרים ללימוד ועשייה, בנושא יהדות וסביבה והגנה על עצים.