חמור שנאך

כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו.

שמות כג פסוק ה