יריד עשייה סביבתית לבני מצווה

פעילות לבר/בת מצווה – יריד עשייה חברתית

על-מנת לאפשר למשתתפים לבחור ‘מצווה’ חברתית מעשית, מומלץ לערוך יריד כיתתי או שכבתי. 

מומלץ לרתום את ההורים לעניין – אם כיום שיא הפותח את הנושא ואם כמשימה משפחתית, בה משפחת בני המצווה נרתמת לפעילות במשותף. 

פעילות זו דורשת היערכות מוקדמת שניתן לעשות בכמה מישורים:

• בחירת נושאים לפעילות לפני היריד וקשר עם נציגי גופים שיציגו הצעות ממוקדות לפעילות ביריד. המשתתפים יוכלו להירשם לפעילות ונציגי הגופים השונים יעמדו איתם בקשר בהמשך. 

אפשרויות נוספות להכנת יריד:

בחירת נושאים לפעילת מקומית – כל משתתף בוחר לפני היריד נושא הקרוב ללבו, מכין דף מידע על הנושא ועל האופן בו הוא מעוניין לעסוק בו. (ניתן להיעזר ברשימת האתרים שלעיל וכן באתר סבבה של המשרד להגנת הסביבה)

הכנת מרכזי למידה על נושאים שונים לפי בחירה מראש של המשתתפים. בכל מרכז ילמדו המשתתפים על הנושא, יכינו ‘תכנית עבודה’ לשנת המצוות ויערכו דיון והכנה בשיתוף ההורים.

הכנת מרכזי למידה והיחשפות למגוון נושאים סביבתיים– כל קבוצת משתתפים מכינה מרכז למידה על נושא סביבתי והמשתתפים עוברים בין המרכזים – לכל לימוד במרכז שכזה מוקצות כ-10-15 דקות. בתום הפעילות בוחר כל משתתף את הנושא הסביבתי אליו הוא מתחייב. 

על-מנת להקל בבחירת אופי היריד ותכניו, אנו מביאים מספר כיוונים אפשריים ל’מצוות’ סביבתיות ארוכות טווח וכן לגופים שיכולים לסייע אם בשליחת נציג, אם בשליחת חומרי עזר ובמענה באמצעות הדוא”ל:

לדוגמא:

פעילי מגמה ירוקה היוצרים פעולות מחאה , מודעות ושימור סביב מוקדים שונים ברחבי הארץ. 

באתר הקק”ל פעילויות שונות מופיעות בלוח המודעות.

באתר החברה להגנת הטבע מידע על שמירת טבע, פעילויות סביבתיות ברחבי הארץ, שמירה על חופים, שטחים פתוחים ועוד .

אתר הצפרות הישראלי מציע להתגייס למען ציפורי העיר וישנה גם חוברת להורדה.

נח’ התאחדות ישראלית של ארגוני בע”ח – מציע לאמץ בעל חים ומפנה לאתרים מקומיים העוסקים בכך.

אדם וים’ מעדכן על פעילויות לשמירה על החופים ומי הים של ישראל.

אתר סנונית מביא עצות מעשיות לחיסכון במים.

פעילויות מקומיות:

פעילויות שימור וקהילה באזור ירושלים – ירושלים בת קיימא

פעילות ומידע על נחלים ואגמים בישראל – חקר ימים ואגמים לישראל

סיוע בשימור הירקון  – רשות נחל הירקון 

סיוע בשימור הקישון – רשות נחל הקישון 

רעיונות נוספים לפעילות מקומית:

התנדבות בבית אבות מקומי

סיוע לילד בעל צרכים מיוחדים

סיוע קבוע בניקיון הרחוב, האזור

אחראי/ת מניעת בזבוז מים בבניין ובמשפחה

אחראי/ת הקטנת השימוש באנרגיה בבניין ובמשפחה.

אחראי שימוש בכלים רב פעמיים במשפחה.

התנדבות בארגון המטפל בבעלי חיים עזובים

הכנת תלקיט:

לאחר בחירת ה-‘מצווה’ הסביבתית, מומלץ להכין תלקיט שילווה את התהליך ויהווה מזכרת משנת המצוות.

התלקיט יהיה מורכב ממחברת בה יתארו בני המצוות את המצווה אותם בחרו, מדוע בחרו בה, מה הם מתכוונים לעשות (לעסוק בעניין בכל יום? פעם בשבוע? פעם בחודש? לפעול בעצמם, להפעיל את המשפחה ואת החברים, להשתלב בפעילות של גוף קיים וכד’).

להלן מספר המלצות:

• להוסיף תמונות, עלוני מידע, שיר וציטוטים הקשורים לנושא.

• להוסיף תמונות של בני המצוות בפעולה – בזמן ההתנדבות.

• להוסיף ‘ברכת הדרך’ של בני המשפחה.

• התלקיט יחולק לחודשים – לכל חודש דף. 

• בתום התהליך יעניקו בני המשפחה ‘תעודת סיום’ ויכתבו ברכות ורשמים.